Welkom

Dit is de website van Huisartspraktijk Boek. Dokter Boek houdt spreekuur in samenwerking met dokter Te Dorsthorst. Zie ook spreekuur. Vriendelijkheid, betrokkenheid, ervaring en daadkracht zijn de sleutelwoorden in de praktijkvoering, die gebaseerd is op een goede samenwerking van arts en patient. E mailverkeer verzorgt een goede bereikbaarheid met als aanvulling de telefoon en aan de balie onze assistentes als uw vertrouwde aanspreekpunt. Uw herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag inspreken op onze receptlijn, via keuzetoets 2.

 

HET CORONAVIRUS  

Dagelijks zijn er nieuwe ontwikkelingen rond de verspreiding van het corona virus.

Er is voor mensen met niezen/hoesten een APART SPREEKUUR. (Ongeacht waar u voor komt)

-Was steeds uw handen

-Geef elkaar geen hand/knuffel, blijf op 1,5 m afstand

-Hoest/nies in uw elleboog

-Vermijd onnodige contacten

Er is een algemeen telefoonnummer beschikbaar gesteld voor informatie: 0800-1351

Indien u HOEST of NIEST, kom NIET naar de PRAKTIJK maar bel op. (Ongeacht waarvoor u komt)

Wij hebben het nu extra druk.  Belt u dus vooral, als u geen verschijnselen heeft, liever niet met allerlei vragen naar de praktijk maar leest u zelf de antwoorden op de site van het rivm. 

Bereikbaarheid
U kunt op elk tijdstip een mailbericht sturen, de mail wordt elke werkdag beantwoord.

Zo kunt u    - een afspraak maken;
                  - vragen om te worden teruggebeld door de dokter, bijvoorbeeld voor de uitslag van een onderzoek;
                  - een herhaalrecept aanvragen
De praktijk is dagelijks telefonisch bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur (pauze van 10.30-11.00 en 13-14 uur, van 16-17 u alleen voor spoed) op telefoonnummer 040-283 1277 (op donderdag alleen in de ochtend). Indien dit nodig is, zal de huisarts u terugbellen. Maakt u zoveel mogelijk gebruik van ons e mail adres voor uw aanvragen, zie hierboven.
 
Spoed
Voor acuut levensbedreigende situaties belt u het alarmnummer 1-1-2. Wilt u overleggen omdat u niet kunt wachten tot de volgende morgen, dan kunt u de dokter bereiken via telefoonnummer 040-2831277, keuzetoets 1 (de spoedlijn). Op donderdagmiddag belt u de spoedlijn van Van den Top,: 06-5582 7988. Buiten kantooruren belt u de huisartsenpost, telefoonnummer
088 876 5151.
 
Afspraak
Om een afspraak bij de arts aan te vragen klikt u op
afspraakformulier. Hier kunt u uw voorkeur aangeven voor het tijdstip.
U kunt ook een verzoek insturen per mail: info [at] huisartsboeknuenen.nl (); U krijgt een antwoord per mail van de assistente.
Is er noodzaak voor een afspraak voor dezelfde dag, dan belt u tussen 8.30 en 10.30 uur de praktijk. Lees hier meer over het spreekuur.
 
Herhaalrecepten   (niet in de vakantie)  de  herhaalreceptlijn, 24 uur per dag in te spreken, keuzetoets 2. 
Om een herhaalrecept aan te vragen kunt u ook, als u dat liever doet, klikken op herhaalreceptformulier.
Ook kunt u een aanvraag indienen per mail: info [at] huisartsboeknuenen.nl ().
Vermeldt u de naam van het medicijn en het gebruik, tevens of u wilt dat de apotheek het bezorgt.
Indien u in behandeling bent bij de specialist,  dan dient deze genoeg voor te schrijven tot de volgende afspraak;
komt u tekort, zoekt u dan contact met de betreffende specialist. U dient dan dus het ziekenhuis te bellen, dit gaat niet via de huisarts.
 
Locatie
Op deze kaart ziet u de locatie van de praktijk.

Uw privacy

  Uw gegevens zijn beschermd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

  Waar geeft u toestemming voor?

  U geeft toestemming aan de huisartsen, assistentes en praktijkondersteuner om uw gegevens, die zij nodig hebben voor hun aandeel in de zorg, met elkaar te delen. De apotheker kan uw leeftijd, gewicht en medicijngebruik inzien tijdens een medicatie controle. Ook uw nierfunctie als deze van belang is.  Daarnaast kunt u toestemming aan huisarts en PoZoB geven om uw gegevens te gebruiken voor declaratie bij uw zorgverzekeraar en voor verbetering van de kwaliteit van de zorg. Wij bewaren uw gegevens 15 jaar.

  Uw rechten.

  U mag altijd uw eigen gegevens inzien, u mag de toestemming voor het bewaren van uw gegevens intrekken en u heeft het recht om 'vergeten te worden'.  Dat betekent dat de praktijk, als u dat wilt, al uw gegevens verwijdert.

 
Praktijkfolder
Download de praktijkfolder hier en druk deze dubbelzijdig af.