Formulieren

1. Bestellen (niet tijdens de vakantie)  van herhaalrecepten van geneesmiddelen die al eerder door uw huisarts werden voorgeschreven. Indien u het formulier invult, ligt uw medicatie de volgende werkdag vanaf 12.00 uur bij uw apotheek voor u klaar of het wordt waarschijnlijk op die dag bezorgd, als u dit hebt aangegeven.

Voor herhaalrecepten van uw specialist belt u met het ziekenhuis. Als u in behandeling bent bij een specialist, dan dient deze u voldoende medicatie voor te schrijven tot de volgende controle. Komt u tekort, dan krijgt u deze medicatie alleen via het ziekenhuis en niet meer via de huisarts (zoals voorheen).

2. Indien u een afspraak wilt maken voor het spreekuur en wel tenminste over twee dagen, vult u dan het formulier in. Leest u ook de tips onder Spreekuur nog eens door. Zeg zo nodig een afspraak wel tijdig af. Bij niet tijdig (tenminste 24 uur van tevoren) afzeggen van een afspraak wordt het tarief van 25 euro (no-show tarief)  bij u in rekening gebracht. U ontvangt thuis een rekening. De ziektekostenverzekeraar zal dit waarschijnlijk niet vergoeden.

3. Doorgeven van administratieve wijzigingen. Bijvoorbeeld uw verhuizing, verandering van ziektekostenverzekering. Geeft u duidelijk aan om welke perso(o)n(en) het gaat, met de geboortedata erbij. Meldt u ook wanneer de wijziging ingaat.