Nieuws & actueel

GROTE VERANDERING. U heeft allen een brief ontvangen waarin staat dat praktijk Boek er na 1 oktober niet meer zal zijn, hieronder vindt u de tekst. (Mocht u deze brief onverhoopt niet hebben ontvangen, wilt u dit dan per mail melden?)

Er wordt voor gezorgd dat u goede huisartsenzorg zult blijven ontvangen.

BRIEF AAN DE INGESCHREVEN PATIENTEN   Vanaf 10 september is wijziging niet meer mogelijk, voordat u per 1 oktober bent overgeschreven.

Betreft: uw nieuwe huisarts.                                                                                   Nuenen, augustus/september 2021.

Geachte heer, mevrouw, familie,

Het is zover! Zoals werd aangekondigd in mijn brief van mei, sluit de praktijk aan de Boordseweg 1 oktober haar deuren. Hartelijk dank voor alle fijne reacties die wij mochten ontvangen!

Wie is mijn nieuwe huisarts? De huisartsen in Nuenen willen de zorg voor alle patiënten voortzetten. Dat is heel fijn, temeer daar veel praktijken al behoorlijk ‘vol’ zijn. In goed overleg met de Nuenense huisartsen is er voor ieder van u een nieuwe huisarts geselecteerd, met oog voor de afstand tot de praktijk maar ook is er rekening gehouden met de beperkte opnamecapaciteit van verschillende praktijken. Zo bent  u ook na 1 oktober verzekerd van goede huisartsenzorg in uw buurt.

Moet ik verder nog iets doen? Uw dossier wordt door ons overgedragen aan uw nieuwe huisarts per 1 oktober 2021.

Hierbij vindt u een brief van uw nieuwe huisarts. Zo kunt u kennismaken met diens manier van werken. Leest u deze brief goed door, wellicht vraagt uw nieuwe huisarts nog wat extra gegevens of acties van U.  Zo’n verandering is natuurlijk even wennen. Ik wil u vragen even de tijd te nemen om met de nieuwe situatie vertrouwd te raken, in een maand of zes kunt u zien of de nieuwe dokter bij u past. Mocht dat niet zo blijken te zijn, dan kunt u eventueel na zes  maanden, in overleg met uw nieuwe dokter, overstappen naar een andere praktijk.

Komt er een afscheid? Door alle coronamaatregelen is het nog niet duidelijk welke mogelijkheden er zijn om een afscheid te organiseren. Wanneer er een mogelijkheid is, verneemt u dat via het blad Rond de Linde.

Rest mij om u te bedanken voor alle goede herinneringen die we hebben gevormd in die ruim 7  jaar. Daarbij heb ik ook van u geleerd. Veel gebeurtenissen en emoties zijn gedeeld.

Het ga u goed!

Hartelijk dank voor uw reeds binnengekomen warme reacties!  Helaas is het gewoon niet mogelijk om iedereen een persoonlijk antwoord te geven.

Vanaf 10 september is wijziging niet meer mogelijk, voordat u per 1 oktober bent overgeschreven.

AFSCHEID VAN RESIE EN MONIQUE, zij hebben allebei een fijne nieuwe werkkring gevonden voor de toekomst en we hebben afscheid genomen. Hartelijk dank voor al jullie betrokken inspanningen voor alle patienten!

 

OVERBELASTE PRAKTIJK TELEFOON: BEL 0800-1351  EN NIET naar de praktijk  VOOR VACCINATIEVRAGEN!  De mensen met geindiceerde geboortejaren  krijgen in de praktijk de tweede vaccinatie en een nieuwe groep de eerste. 

Belt u voor informatie alstublieft  0800-1351 of klik op de link: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

LEES ANTWOORDEN OP VRAGEN OVER COVID VACCINATIE.  Veiligheid Is het vaccin veilig? Ja. Vaccins (en ook medicijnen) mogen alleen gebruikt worden als met onderzoek voldoende is aangetoond dat zij veilig zijn en werken. Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) beoordeelt dit samen met (voor Nederland) het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). In Nederland worden alle vaccins die goedgekeurd zijn voortdurend gecontroleerd.

Welke bijwerkingen kunnen de COVID-19-vaccins geven? Na de vaccinatie kunt u last krijgen van een pijnlijke arm of griepachtige klachten (spierpijn, moeheid of koorts). Deze bijwerkingen zijn mild en gaan meestal binnen een paar dagen over. Uit de vaccinonderzoeken is gebleken dat de bijwerkingen meestal ontstaan binnen 6 weken na de vaccinatie Er kunnen ook (nog) onbekendere bijwerkingen optreden, maar die kans is heel erg klein.

Het is een nieuw vaccin, is er al iets bekend over de langere termijneffecten of bijwerkingen op lange termijn? Uit de onderzoeken blijkt dat de bijwerkingen meestal ontstaan binnen 6 weken na de vaccinatie. De kans op (ernstige) andere bijwerkingen is na die periode is erg klein. Toch kunnen we dit nooit helemaal uitsluiten. Daarom wordt het effect van (alle) vaccins in Nederland voortdurend in de gaten gehouden door het Bijwerkingencentrum Lareb. Verder is er speciaal voor COVID-19-vaccins een Europees bewakingssysteem opgezet. Het is mede daarom belangrijk dat een patiënt akkoord gaat met de registratie in het landelijke systeem.

Normaal duurt het veel langer om een nieuw vaccin te maken. Hoe kan het dat de COVID-19-vaccins zo snel geproduceerd zijn; zijn ze wel betrouwbaar? • Er is veel geld en mankracht beschikbaar gesteld voor vaccinontwikkeling. • De genetische code van het SARS-CoV-2-virus is wereldwijd onder onderzoekers snel gedeeld. • Er wordt al onderzoek gedaan naar een aantal andere coronavirussen zoals MERS en SARS. De onderzoeken naar dit coronavirus konden hierop worden voortgebouwd. • Onderzoeken onder patiënten konden al snel en grootschalig worden gedaan omdat heel veel mensen wereldwijd COVID-19 kregen. • Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) die vaccins (en geneesmiddelen) goedkeuren hebben hiervoor een efficiënter en daardoor sneller systeem opgezet.

Een aantal COVID-19-vaccins zijn RNA-vaccins; kan dit mijn erfelijk materiaal beïnvloeden? Nee. In RNA-vaccins zit geen dood of verzwakt virus(deeltje). Het bestaat uit een vetbolletje met de code (instructies) om spike-eiwitten (de uitsteeksels van het coronvirus) te maken. Dit vetbolletje komt in onze lichaamscellen die met deze code corona-eiwitten maken. Het afweersysteem herkent de eiwitten als indringer en gaat antistoffen maken. Het vetbolletje met de code kan ons DNA niet beïnvloeden omdat het in de cel omgezet wordt in een eiwit.

Hoe goed beschermen de COVID-19-vaccins tegen de ziekte COVID-19 en hoe lang? Als u gevaccineerd bent is de kans groot dat u niet (of minder) ziek wordt. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat de kans op COVID-19 na vaccinatie veel minder is, bij sommige vaccins 90 tot 95%. In de praktijk zal dit percentage wat lager zijn omdat deze onderzoeken gedaan zijn bij mensen die over het algemeen gezond waren. En dan werkt het vaccin meestal beter. Het is nog niet bekend hoe lang de COVID-19-vaccins bescherming zullen geven.

Wat nu als het virus muteert? Ieder virus muteert in zekere mate, maar hoe snel dit gaat in welke mate, verschilt per virus. De nu bekende mutaties lijken geen gevolgen te hebben op de werkzaamheid van de COVID-19-vaccins. Natuurlijk wordt dit nauwlettend in de gaten gehouden.

Beschermt het vaccin ook tegen andere (corona)virussen? Nee. De COVID-19-vaccins beschermen alleen tegen het COVID-19-virus.

Kan ik na de 2 vaccinaties nog andere mensen besmetten? En moet ik mij nog aan de maatregelen houden? Dat weten we nog niet. Dit wordt onderzocht. Wij verwachten dat de maatregelen pas opgeheven kunnen worden als de meeste mensen (ongeveer 70% van de bevolking) gevaccineerd zijn.

Wel of niet vaccineren Ik heb wel eens een ernstige allergische reactie gehad op een geneesmiddel. Mag ik gevaccineerd worden met het COVID-19-vaccin? U mag niet gevaccineerd worden tegen COVID-19 • als u allergisch bent voor één van de bestanddelen van het COVID-19-vaccin (zie de bijsluiter) • als u na de eerste COVID-19-vaccinatie een zeer ernstige allergische reactie heeft gekregen. Bij twijfel overleg met de huisarts.

Ik heb een kippenei-eiwitallergie, kan ik nu gevaccineerd worden? Ja. Want voor het COVID-19-vaccin zijn geen kippeneieren gebruikt. Ik wil graag dat mijn kind(eren) ook gevaccineerd worden, kan dat? Nee. Het onderzoek naar de werking en veiligheid van COVID-19-vaccins bij kinderen is nog niet afgerond. Ik ben positief getest en heb wel klachten; mag ik gevaccineerd worden? Nee. U kunt pas gevaccineerd worden vanaf minimaal 4 weken na de dag dat de klachten begonnen. Ik ben positief getest maar heb geen klachten; mag ik gevaccineerd worden? Nee. U kunt pas gevaccineerd worden vanaf minimaal 4 weken na de test. Ik heb corona gehad. Is het zinvol mij toch te laten vaccineren? Ja. Uw lichaam heeft al antistoffen gemaakt tegen het virus, maar door de vaccinatie kunnen deze antistoffen mogelijk zelfs een boost geven. U kunt gevaccineerd worden vanaf minimaal 4 weken na de dag dat u klachten kreeg. Als u behandeld wordt met bepaalde medicijnen, kan het zijn dat u nog langer moet wachten met de vaccinatie. Overleg dit met de huisarts. Ik heb corona gehad maar heb nog steeds klachten (vermoeidheid, hoesten etc). Mag ik gevaccineerd worden? Ja. U kunt gevaccineerd worden vanaf minimaal 4 weken na de dag dat u klachten kreeg. Soms is het nodig om de vaccinatie uit te stellen: als u behandeld wordt met bepaalde medicijnen of als uw klachten erger worden. Overleg dan met de huisarts. In mijn gezin/huishouden heeft iemand corona. Ik ben daarom in quarantaine. Kan ik me toch laten vaccineren? Nee. Pas als u uit quarantaine mag, kunt u gevaccineerd worden. Ik ben behandeld voor COVID-19, mag ik gevaccineerd worden? Ja. U kunt gevaccineerd worden vanaf minimaal 2-3 maanden na afloop van de behandeling. Deze periode wordt aangehouden omdat verwacht wordt dat de werking van het vaccin door de behandeling met medicijnen, minder goed zal zijn. Sommige mensen met COVID-19 zijn behandeld met dexamethason, plasma met gepoolde COVID-19- antistoffen, monoklonale antistoffen of antivirale middelen. Maar, omdat het COVID-19-vaccin geen dood of verzwakt virus bevat, kunnen zij wel gevaccineerd worden. Ik word behandeld voor een andere ziekte, mag ik gevaccineerd worden? Dat hangt er van af. Bij mensen die een erg verzwakt afweersysteem hebben door ziekte (immuundeficienties, hematologische aandoeningen, hivinfectie) of door behandeling tegen ziekte (immuunsuppressiva of cytostatica), werkt het vaccin mogelijk minder goed. Hierover zijn nog onvoldoende gegevens bekend. Overleg met de huisarts. Vaccineren en zwangerschap Ik ben zwanger, mag ik gevaccineerd worden? Zo nee, hoe lang moet ik dan wachten? Nee. Er is nog onvoldoende bekend over de veiligheid van het COVID-19-vaccin bij zwangere vrouwen. Het advies is om te vaccineren na de zwangerschap. Als vanwege gezondheidsredenen de voordelen van vaccineren zwaarder wegen dan de mogelijke nadelen, kan de behandelend arts op individueel niveau tot een ander advies komen. Ik wil graag zwanger worden, mag ik gevaccineerd worden? Ja. Maar in geval van IVF adviseren wij om het moment van vaccineren met de behandelend arts af te stemmen. Ik geef borstvoeding, mag ik gevaccineerd worden? Ja.

Meer informatie: : • Publieksinformaie via rijksoverheid: coronavaccinatie.nl • Thuisarts.nl • Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie: rivm.nl/covid19vaccinatieprofessionals • CBG: https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-het-nieuwe-coronav... de-5-meest-gestelde-vragen-over-coronamedicijnenen--vaccins • Nemo kennislink: https://www.nemokennislink.nl/

HET CORONAVIRUS Dagelijks zijn er nieuwe ontwikkelingen rond de verspreiding van het corona virus. Als u (op afspraak) naar de praktijk komt, verzoeken wij u om een MONDKAPJE te         dragen. Er is voor mensen met niezen/hoesten een APART SPREEKUUR  (Ongeacht waar u voor komt)

        -Was steeds uw handen;   -Geef elkaar geen hand/knuffel, blijf op 1,5-3m afstand;   -Hoest/nies in uw elleboog;   -Vermijd onnodige contacten

        Er is een algemeen telefoonnummer beschikbaar gesteld voor informatie: 0800-1351 of klik op de link: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

          Indien u HOEST of NIEST, kom NIET naar de PRAKTIJK maar bel eerst  op. (Ongeacht  waarvoor u komt)

Telefoonnummer huisartsenpost    per 6 april 2020  088 876 5151

Zelf uw medische gegevens bekijken. Er zijn voorbereidingen gaande om het voor u mogelijk te maken om zelf uw gegevens in te zien. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Toegang tot uw medische gegevens door huisartsenpost.Tijdens de coronacrisis kan het gebeuren dat u buiten onze openingstijden een huisarts nodig heeft. Dan komt u bij de               huisartsenpost. Of u wordt naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis gestuurd. De artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp willen u snel kunnen helpen. Het is daarom     belangrijk dat zij kunnen kijken naar de medische gegevens die uw huisarts van u bijhoudt.

 Misschien heeft u ons al laten weten dat de huisartsenpost uw medische gegevens mag bekijken. Maar ruim de helft van de Nederlanders heeft daar nog geen keuze over gemaakt.   Tijdens  de coronacrisis mogen tijdelijk de medische gegevens van deze patiënten ook worden bekeken door de artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp. Uw gegevens mogen   alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost of spoedeisende hulp. En u daar op dat moment mondeling toestemming voor geeft.

 Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis.

 Persoonlijke keuze vastleggen. Wilt u alsnog een keuze maken of uw gegevens wel of niet mogen worden bekeken op de huisartsenpost? U kunt dit op drie verschillende manieren doen.

 Meer informatie   U vindt meer informatie over de tijdelijke maatregel op de website volgjezorg.nl/corona-opt.  Op volgjezorg.nl kunt u ook zien wie uw medische gegevens heeft bekeken   en/of uw keuze voor het beschikbaar stellen van de gegevens van de huisarts aan de huisartsenpost aanpassen of doorgeven.

HERHAALRECEPTENLIJN,   24 uur per dag in te spreken! (niet in de vakanties)-  040-283 1277, keuzetoets 2.

Herhaalrecepten via de apotheek. Een service van de apotheek; u hoeft uw 'chronische' medicatie niet meer zelf aan te vragen bij de huisarts. Dit doet de apotheek (na uw toestemming te hebben gevraagd), op het moment dat uw medicatie volgens het systeem bijna op is. Dan krijgt u bericht wanneer uw medicatie klaar ligt bij de apotheek. Dit is dan goedgekeurd door de huisarts. Als u dit niet wilt, kunt u ook zoals voorheen uw medicatie steeds zelf aanvragen bij de huisarts.
 
Geef ons een cijfer! Zo maakt u aan een ander duidelijk hoe deze praktijk werkt.......op   Geef uw mening op ZorgkaartNederland     of/en op Independer.nl

    Bent u niet tevreden of hebt u een opmerking?
    Neemt u dan contact op voor een gesprek, wij zijn blij met verbeterpunten voor de praktijkvoering. Wij zijn ook aangesloten bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-         Nederland.  Er is een zogenaamd VIM protocol dat wordt toegepast, mocht zich een (bijna)incident voordoen.

Bijna Thuis Huis Latesteijn; vrijwilligers bieden zorg in een huiselijke omgeving. Klik voor een introductiefilmpje op de link https://www.google.com/search?q=youtube+bijna+thuis+huis+latesteijn&oq=youtube+bijna+thuis+huis+latesteijn&aqs=chrome..69i57j69i64.12993j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8