Thuisdokter

HET CORONAVIRUS  

Dagelijks zijn er nieuwe ontwikkelingen rond de verspreiding van het corona virus.

Er is voor mensen met niezen/hoesten een APART SPREEKUUR . (Ongeacht waar u voor komt)

-Was steeds uw handen

-Geef elkaar geen hand/knuffel, blijf op 1,5m afstand

-Hoest/nies in uw elleboog

-Vermijd onnodige contacten

Er is een algemeen telefoonnummer beschikbaar gesteld voor informatie: 0800-1351

Indien u HOEST of NIEST, kom NIET naar de PRAKTIJK maar bel op. (Ongeacht waarvoor u komt)

Wij hebben het nu extra druk.  Belt u dus vooral, als u geen verschijnselen heeft, liever niet met allerlei vragen naar de praktijk maar leest u zelf de antwoorden op de site van het rivm

Veel goede informatie is te vinden op  https://www.thuisarts.nl en https://www.zorgvoorbeter.nl/mantelzorg/technische-hulpmiddelen

Richtlijnen goede voeding 2015   (Bron: Internet, zoekt u het op indien de tekst niet duidelijk leesbaar is)Het advies in het kort In dit advies zet de Gezondheidsraad op een rij welke voedingsmiddelen en -patronen leiden tot gezondheidswinst. Daartoe heeft de raad de wetenschappelijke kennis over de relatie tussen voeding en chronische ziekten systematisch beoordeeld. Op basis hiervan zijn de nieuwe Richtlijnen goede voeding geformuleerd. Het gebruik van voedingsstofsupplementen is niet nodig, behalve voor mensen die tot een specifieke groep behoren waarvoor een suppletieadvies geldt.

Lezen over rouwverwerking Over de vijf stadia van rouwverwerking, auteur: E. Kübler-Ross

Lezen in of lenen uit de wachtkamer: Rinkeldekink van Martine Bijl, Hendrik Groen

Waarom doen we wat we doen? Lezenswaardig en leuk: "Socratisch motiveren" van Martin Appelo, een frisse en nieuwe benadering van onze gedragingen

..en lees ook eens iets over mindfulness...betreffende geestelijke gezondheid, met aandacht voor loslaten van onze gehechtheden.

Een duidelijk boek over psychische aandoeningen, door psychiater Swinkels: "Gek zijn is zo gek nog niet".

Verder lezen over bevolkingsonderzoek?

Bevolkingsonderzoek Zuid 

Bevolkingsonderzoek Zuid is een screeningsorganisatie die in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker-, en -darmkanker organiseert in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Het doel is om deze vormen van kanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, waardoor er grotere kans is op genezing  

Deelname aan de bevolkingsonderzoeken is gratis en vrijwillig. Heeft u klachten? Neem dan altijd contact op met de praktijk.

Op Internet:  Wijeindhoven zelfhulpgroepen

Zelfhulp is het uitwisselen van ervaringen door twee of meer mensen over een zelfde onderwerp met als doel op een positieve manier van elkaar te leren.
Door te praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt kom je veel sneller tot oplossingen voor je eigen probleem.
Het belangrijkste aan zelfhulp is dat jij zelf iets doet aan het probleem waar je tegenaan loopt. Je erkent daarmee dat er iets is dat jij graag wilt veranderen en dat jij zelf gaat kijken naar de mogelijkheden om daar zelf iets aan te doen. Jij neemt zelf de verantwoordelijkheid voor jouw eigen probleem.
Dit noemen ze zelfmanagement, eigenkracht of zelfregie. Aan te bevelen.

Welkom bij de PATIENT+ Keuzehulp op Internet

Hoe kan de keuzehulp mij helpen?
Keuzehulpen zijn bedoeld om u en uw zorgverlener te helpen bij het maken van een keuze voor een behandeling die het beste bij u past. Met een keuzehulp kunt u zich voorbereiden op uw gesprek met uw zorgverlener. Door de opgedane kennis kunt u gerichte vragen stellen en van gedachten wisselen over de voor u best mogelijke behandeling. Samen met uw arts kiest u uiteindelijk voor een behandeling.